poniedziałek, 27 czerwca 2016

Resetowanie licencji Terminal Server 2000/2003

Licencje terminalowe w wersji 2000/2003 są już kompletnie nie dostępne. Nie można więc dokupić, aby zwiększyć ich liczbę. Jeśli na co dzień nie przekraczamy zakupionej liczby, to może się okazać, że reset licencji od czasu do czasu nie powinien nas zbytnio przytłaczać, zwłaszcza, że procedura ta jest dość prosta.

Dlaczego jednak może być konieczność resetowania licencji? Gdy mamy wykupione licencje per device to każdy nowy komputer, który zaloguje się na nasz serwer terminali zajmie jedną licencję. Operacja ta powtarza się z każdym nowym komputer aż do wypełnienia licencji. Gdy wszystkie licencje zostaną rozdysponowane – wtedy nikt z nowym komputer nie dostanie się do serwera terminali (mowa o usługach terminalowych oczywiście!). W tej sytuacji reset licencji bywa niezwykle pomocny, aby proces
przypisywania licencji zacząć od początku.

Oto instrukcja resetu licencji:

  1. Zatrzymujemy serwis odpowiedzialny za licencje terminalowe (net stop TermServLicensing). 
  2. Zmieniamy nazwę %windir%\system32\LServer na %windir%\system32\LServer.old 
  3. Tworzymy nowy katalog %windir%\system32\LServer.
  4. Uruchamiamy ponownie serwis licencyjny (net start TermServLicensing).
  5. Następnie wsprowadź ponownie licencje do serwera.