piątek, 19 grudnia 2014

Defragmentacja indeksów MS SQL

Fragmentacja indeksów w MS SQL jest dość ważnym problemem wydajnościowym baz danych. Utrzymanie tychże indeksów w dobrej kondycji staje się więc bardzo ważnym zadaniem administratora baz danych.
Kto powinien i kiedy defragmentować indeksy? Warto zacząć od sprawdzenia fragmentacji indeksów. Poniżej jest kod pozwalający na weryfikację fragmentacji zewnętrznej i wewnętrznej:

SELECT OBJECT_NAME(dt.object_id), si.name, dt.avg_fragmentation_in_percent, dt.avg_page_space_used_in_percent
FROM (SELECT OBJECT_ID, index_id, avg_fragmentation_in_percent, avg_page_space_used_in_percent FROM sys.dm_db_index_physical_stats (DB_ID(N'BAZA_DANYCH'), NULL, NULL, NULL, 'DETAILED') WHERE index_id <> 0) as dt
INNER JOIN sys.indexes si
ON si.object_id = dt.object_id
AND si.index_id = dt.index_id

Kolumna avg_fragmentation_in_percent mówi nam o fragmentacji zewnętrznej. Wartości powyżej 10 procent wskazuje na fragmentację (warto już coś zadziałać). Kolumna avg_page_space_used_in_percent mówi natomiast o fragmentacji wewnętrznej indeksu. Wartość poniżej 75% wskazuje na problem.

Jeżeli powyższe zapytanie kończy się błędem:
Incorrect syntax near '('

To oznacza, że nasza baza danych pracuje w "compatibility level 80 (SQL Server 2000)". Należy podnieść ten poziom i wtedy zapytanie działa jak należy.Jeżeli natomiast nie ma możliwości (z różnych powodów) podniesienia poziomu funkcjonalności należy zacząć od zdefiniowania zmiennych. Oto przykład takiego zapytania:
USE BAZA_DANYCH
GO
DECLARE
    @database_id INT = DB_ID(),
    @object_id INT = OBJECT_ID(N'BAZA_DANYCH')
SELECT a.index_id, name, avg_fragmentation_in_percent
FROM sys.dm_db_index_physical_stats (@database_id ,@object_id , NULL, NULL, NULL) AS a JOIN sys.indexes AS b ON a.object_id = b.object_id AND a.index_id = b.index_id
GO

Do fragmentacji indeksów otrzymujemy dwa polecenia: ALTER INDEX...REORGANIZE oraz ALTER INDEX...REBUILD. Pierwszą z nich używamy, gdy problem fragmentacji jest nie wielki. REORGANIZE dodatkowo zużywa mniej zasobów i może zostać wykonana on-line. 
Mocno pofragmentowane indeksy powinno się przebudować (REBUILD). Należy pamiętać, że domyślnie powinno się to wykonywać, gdy baza danych nie jest wykorzystywana. Jest tu także opcja uruchomienia tego zadania w "locie" przy pomocy określenia dodatkowej opcji ONLINE, jednak REBUILD przebudowuje indeksy od samego początku, więc jest to zadanie dość czasochłonne i zasobożerne. 

Polecenia stosuje się bardzo prosto. Aby przebudować wszystkie indeksy w danej tabeli wpisujemy polecenie: 
ALTER INDEX ALL ON nazwa_tabeli REBUILD
ALTER INDEX ALL ON nazwa_tabeli REORGANIZE 

Aby przebudować wszystkie indeksy we wszystkich tabelach danej bazy danych kod mamy już nieco dłuższy:
USE  [Baza_danych]
GO
DECLARE @TableName VARCHAR(255)
DECLARE @sql NVARCHAR(500)
DECLARE TableCursor CURSOR FOR
SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME([object_id])+'.'+name AS TableName
FROM sys.tables
OPEN TableCursor
FETCH NEXT FROM TableCursor INTO @TableName
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SET @sql = 'ALTER INDEX ALL ON ' + @TableName + ' REBUILD'
EXEC (@sql)
FETCH NEXT FROM TableCursor INTO @TableName
END
CLOSE TableCursor
DEALLOCATE TableCursor
GO

Skrypt ten przebuduje wszystkie indeksy nie zmieniając wskaźnika wypełnienia stron indeksu (fill factor). Aby przebudować z nowym wskaźnikiem wypełnienia dodajemy do kodu małe zmiany:
USE [Baza_danych]
DECLARE @TableName VARCHAR(255)
DECLARE @sql NVARCHAR(500)
DECLARE @fillfactor INT
SET @fillfactor = 90
DECLARE TableCursor CURSOR FOR
SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME([object_id])+'.'+name AS TableName
FROM sys.tables
OPEN TableCursor
FETCH NEXT FROM TableCursor INTO @TableName
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SET @sql = 'ALTER INDEX ALL ON ' + @TableName + ' REBUILD WITH (FILLFACTOR = ' + CONVERT(VARCHAR(3),@fillfactor) + ')'
EXEC (@sql)
FETCH NEXT FROM TableCursor INTO @TableName
END
CLOSE TableCursor
DEALLOCATE TableCursor
GO

Idąc już tą drogą pozostaje podać jeszcze skrypt reorganizacji wszystkich indeksów bazy danych:
USE [Baza_danych]
DECLARE @TableName VARCHAR(255)
DECLARE @sql NVARCHAR(500)
DECLARE TableCursor CURSOR FOR
SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME([object_id])+'.'+name AS TableName
FROM sys.tables
OPEN TableCursor
FETCH NEXT FROM TableCursor INTO @TableName
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SET @sql = 'ALTER INDEX ALL ON ' + @TableName + ' REORGANIZE'
EXEC (@sql)
FETCH NEXT FROM TableCursor INTO @TableName
END
CLOSE TableCursor
DEALLOCATE TableCursor
GO
To wszystko może wyglądać dość skomplikowanie. Przypomnę więc dla tych bardziej początkujących, że defragmentacje można przeprowadzić również poprzez MaintenancePlan, używając klocków Reorganize Index Task lub Rebuild Index Task

Odblokowanie xp_cmdshell

Niektóre narzędzia potrzebują rozszerzonego dostępu do MS SQL. Najczęściej są to narzędzia optymalizacji baz danych (defragmentacja, odbudowanie indeksów, backup, itp.). Od MS SQL 2008 podniesiono poziom zabezpieczeń nie pozwalając poprawnie działać tym programom. Wynika to z zablokowania fukcji sys.xp_cmdshell. Próba uruchomienia tych narzędzi najczęściej kończy się takim komunikatem:
SQL Server blocked access to procedure 'sys.xp_cmdshell' of component 'xp_cmdshell' because this component is turned off as part of the security configuration for this server. A system administrator can enable the use of 'xp_cmdshell' by using sp_configure. For more information about enabling 'xp_cmdshell', see "Surface Area Configuration" in SQL Server Books Online.

Aby odblokować tę funkcjonalność należy wykonać poniższy kod:
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1
GO
RECONFIGURE
GO
EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1
GO
RECONFIGURE
GO

środa, 29 października 2014

MS SQL Management Studio 2005 Error 29506

Doinstalowanie SQL Management Studio 2005 nie musi być łatwe. Nie musi nawet być intuicyjne. Oto przykład:
Gdy napotkasz błąd instalacji nr 29506 należy zrobić co następuje:
- zakończyć bieżącą instalację,
- uruchomić linie poleceń jako Administrator,
- uruchomić plik instalacyjny z linii komend.

Problem dotyczy przede wszystkim systemów Windows 7 i Vista.


piątek, 24 października 2014

Kerio Connect i konfiguracja HTTPS

Zdemolowany i pobity SSL 3.0 (o istotności tego problemu piszemy tutaj: http://blog.plik.pl/2014/10/wotum-nieufnosci-dla-ssl-30-przyjete.html) wprowadził wiele zamieszania w środowisku informatycznych nie tylko od strony klientów (przeglądarki internetowe) ale także od strony serwerów, gdzie należało zablokować możliwość nawiązywania komunikacji po w/w protokole. Przy tej okazji jednak okazało się, że blokada SSL 3.0 (i SSL 2.0 z domysłu) powoduje, że część serwerów dogaduje się z przeglądarkami po równie „niezdrowym” protokole TLS 1.0. Niestety o tym wspomina się już z rzadka – a szkoda. W tym artykule chciałbym skupić się wyłącznie na rekonfiguracji Kerio Connect, jako że nawet producent przedstawił niepełną instrukcję, koncentrując się wyłącznie na SSL 3.0.

Instrukcja zablokowania skompromitowanych protokołów w Kerio Connect:

 1. Zatrzymaj serwis serwera pocztowego Kerio Connect. 
 2. Odnajdź plik konfiguracyjny mailserver.cfg i otworz go do edycji. 
 3. Upewnij się że SSL 2.0 jest zablokowany: 
<variable name="DisableSSLv2">1</variable>
 1. Zablokuj protokół SSL 3.0: 
<variable name="DisableSSLv3">1</variable>
 1. Zablokuj protokół TLS 1.0:
<variable name="DisableTLSv1">1</variable>

Wotum nieufności dla SSL 3.0 przyjęte!

Po osiemnastu latach protokół SSL 3.0 idzie na emeryturę. Niestety nie jest to odejście klasycznego emeryta lecz raczej polityka – z wielkim hukiem i w dźwiękach wielkiego skandalu. Oto ogłoszono w zeszłym tygodniu, że atak nazwany pieszczotliwie POODLE, pozwala na przechwycenie ciasteczek, które używane są do logowania w serwisach internetowych. Problem więc dotknął wszystkich i wszystkiego. Od tygodnia trwają gorączkowe prace mające na celu rezygnację z tego protokołu od strony serwerów świadczących usługi jak i od strony klientów (przeglądarek), gdzie blokujemy możliwość korzystania ze skompromitowanego protokołu SSL 3.0.

Niestety mówi się o tym bardzo mało – zdecydowanie za mało. Media uznawane za powszechne nie wspomniały o tym (sam nie oglądam, ale odpytałem znajomych – nikt nie wychwycił takiego newsa). Prasa informatyczna wspomina o tym raczej jak o ciekawostce typu „a dziś w zoo urodził się nowy mieszkaniec…”. Ci, którzy coś napiszą z rzadka wymieniają też inne protokoły, które cieszą się podobną sławą: SSL 2.0, TLS 1.0 oraz obecnie mniej znany PCT 1.0.

Wszystko szkoda, nie dobrze i źle!

Jak doszło do złamania protokołu, na czym to polega to przeczytacie  w wielu artykułach w Internecie. Mało który artykuł jednak dotyka konsekwencji skompromitowania SSL 3.0. I to jest to miejsce w którym chciałbym poświęcić kilka minut na kilka przykładów, które mam nadzieję, pozwolą puścić wodze wyobraźni.

Po pierwsze Windows XP MUSI w końcu przejść do lamusa. Kochamy go całym sercem (i chyba nie tylko sercem), nie możemy się z nim rozstać, Microsoft już dawno temu zakończył wsparcie dla tego systemu a my ciągle i uparcie przy nim tkwimy. W gruncie rzeczy nie dziwię się, że przyzwyczajono nas, że jak coś działa to po co psuć? Teraz jednak jeśli chcemy bezpiecznie pracować na komputerze to czas zapomnieć o Windows XP. Internet Explorer, który w wielu przypadkach jest wprost wymagany do otwierania niektórych witryn/aplikacji, nie ma możliwości ustawienia protokołów TLS 1.1 i TLS 1.2. Słowem nie można w Windows XP bezpiecznie nawiązać połączenie szyfrowanego (https). Można się wprawdzie wspomóc inną przeglądarką, ale faktem jest, że nie wszystko na nich zadziała.
(o tym jak wyłączyć skompromitowane protokoły w przeglądarkach piszemy tu: http://blog.plik.pl/2014/10/wyaczenie-ssl-30-oraz-tls-10-w.html )

Po drugie. Ciągle jest bardzo dużo serwisów (zwłaszcza w strefie biznesu), gdzie witryny obsługują wyłącznie SSL 3.0. Stąd też po rekonfiguracji przeglądarek (aby nie łączyły się po trefnych protokołach) okazuje się, że firmy nie mogą realizować swoich zadań/obowiązków biznesowych. W większości przypadków jesteśmy zmuszenie wrócić do obsługi SSL 3.0 wystawiając się tym samym na skuteczne ataki hackerów. Błędne koło. Szczęśliwie instytucje finansowe błyskawicznie zrezygnowały z obsługi złamanych protokołów. Co jednak z pozostałymi? Wiele wskazuje na to, że jeszcze trochę poczekamy na poprawę.
Co zrobić w takiej sytuacji? Wiele nam nie pozostaje. Ja sugerują ustawić obsługę SSL 3.0 tylko w jednej z przeglądarek i korzystać z niej tylko wtedy, gdy nas do tego zmuszą. Zdecydowanie jednak zalecam dobrze rozważyć słowo „zmuszą” – może jednak nie musimy korzystać z usług firm, które nie nadążają za biegiem teraźniejszości? Może jest to odpowiedni moment weryfikacji naszych współpracujących z nami parnerów?

Po trzecie. Tu właściwie możemy otworzyć cały worek konsekwencji związanych z przejęciem naszego konta na serwerze usługi. W przypadku instytucji bankowych będą to wymierne straty pieniężne. W przypadku sklepów internetowych, gdzie mamy ustawione automatyczne płacenie (a są takie!), straty pieniężne. W przypadku kont społecznościowych, spore problemy z utrzymaniem naszego wizerunku jak i bezpieczeństwa osobistego i rodzinnego, itp. itd…


Przykładów można mnożyć w nieskończoność. Na co dzień niestety staramy się o tym nie myśleć, poklepując siebie po plecach i mówiąc „jakoś to będzie”. Zagrożenie jest jednak wyraźne i realne. Warto poświęcić kilka minut na to aby jednak przemyśleć to jeszcze raz i może zastosować się do nowych realiów powszechnie dostępnego Internetu?

Tu możesz sprawdzić czy Twoja przeglądarka jest podatna na atak POODLE: https://www.poodletest.com/

Problem aktualizacji KB2949927

Dnia 16.10.2014 wyszła poprawka Microsoftu, która dodała informatykom troszkę dodatkowej roboty. Mowa o zwalonej (nie bójmy się tego słowa) aktualizacji oznaczonej KB2949927. Poprawka ta uszkodziła procedury hashowania SHA-2, sprawiając, że niektóre podsystemy przestają poprawnie funkcjonować. Błąd poprawki dotknął systemy Windows 2008 R2 Server oraz Windows 7.

Przykład:
Serwer pocztowy Kerio Connect zainstalowany na Windows 2008 R2 64-bit. Kerio połączony jest z AD, aby autoryzować użytkowników. Przy tej komunikacji jest wykorzystywany m.in. SHA-2. Po instalacji aktualizacji KB2949927 serwer nie potrafi poprawnie autoryzować użytkowników. Autoryzacje odbywają się raz na 7-10 razy lub zgłasza błąd ale pobiera pocztę (choć załączników już nie chce). Generalnie spory bałagan.
Poprawkę tę Microsoft po kilku dniach zablokował i jeśli ktoś instaluje aktualizacje z opóźnieniem (a jest to bardzo dobra metoda) to nie spotka się z tym problemem.

Jak odinstalować:
Na początku upewnijmy się, że łatka została zainstalowana szukając jej w „Historii zainstalowanych aktualizacji” (krok w gruncie rzeczy nie jest konieczny, ale pozwala zweryfikować, czy problemy które doświadczamy dotyczą właśnie tego problemu).
Aktualizacji tej nie zobaczymy w „Dodaj/usuń programy” więc należy odinstalować ją używając commandline’a:
Wusa /uninstall /KB:2949927

Po zakończeniu procesu deinstalacji system należy zrestartować. 

czwartek, 23 października 2014

Automatyczne ściemnianie ekranu (Windows 8.1)

Ostatnio pracuję dużo na tablecie z zainstalowanym Windows 8.1 Pro. Jest produkt firmy, która zmusiła mnie już trzykrotnego odwiedzenia serwisu, więc nazwy nie podam. Praca jednak z urządzeniem dotykowym i rysikiem daje spore możliwości  i w wielu sytuacjach zastąpiło mi laptopa jak i inne rodzaje tabletów (tu: iPad).  Nie to jest jednak tematem tego postu.

Otóż jedną z funkcji tabletu, która mnie irytowała systematycznie, to było automatyczne ściemnianie ekranu w zależności od oświetlenia. I nie jest to złe za wyjątkiem sytuacji gdy czujnik znajduje się tam, gdzie najczęściej chwytam palcami. Stanąłem więc przed koniecznością wyłączenia tej funkcji. W tabletach z iOS czy Android nie jest to trudne. W Windows 8.1 nie jest już tak intuicyjnie.
Aby wyłączyć tę funkcję w Windows 8.1 należy wejść w zaawansowane ustawienia zasilania i tam odnaleźć „Wyłącz funkcję jasności adaptacyjnej”


Wyłaczenie SSL 3.0 oraz TLS 1.0 w przeglądarkach internetowych

Ponieważ protokoły SSL 3.0 oraz TLS 1.0 zostały skompromitowane i zostały uznane za niebezpieczne, należy jak najszybciej wyłączyć te protokoły w przeglądarkach internetowych. Poniżej znajdują się instrukcje jak tego dokonać.

Uwaga: Niektóre serwisy nadal pracują w oparciu o skompromitowane protokoły. Oznacza to, że po wyłączeniu „trefnych” protokołów nie będzie możliwości zalogowania się do takiego serwisu. Nadal istnieje możliwość odblokowania tych protokołów, ale należy pamiętać, że mogą być źródłem włamania.

Internet Explorer
 1. Otwieramy przeglądarkę i wybieramy z menu „Opcje Internetowe” 


 2. Tu wybieramy zakładkę „Zaawansowane” a na tej zakładce przewijamy opcje do miejsca gdzie znajdują się takie elementy jak „SSL 2.0”, „SSL 3.0” itp. Następnie odznaczamy opcje: 
  • SSL 2.0 
  • SSL 3.0 
  • TLS 1.0 
a następnie zaznaczamy opcje:
  • TLS 1.1 
  • TLS 1.2

Google Chrome

W przypadku tej przeglądarki wystarczy zaktualizować do najnowszej wersji (najnowsza wersja ma automatycznie wyłączonego SSL 3.0).

Mozilla Firefox

W przypadku tej przeglądarki wymagane są troszkę większe umiejętności a pomyłka może kosztować poważne problemy z działaniem przeglądarki. Dlatego uznaje się, że poniższa instrukcja jest tylko dla zaawansowanych: 1. Wpisujemy adres „about:config”
 2. Odszukujemy opcje security.tls.version.min oraz security.tls.version.max
 3. Dla tych opcji wpisujemy wartości 2 (jak poniżej):

Opera

W przypadku tej przeglądarki należy wykonać następujące kroki:

 1. Z menu należy wybrać „Ustawienia” a następnie „Opcje” 


 2. Następnie wybieramy zakładkę „Bezpieczeństwo” 


 3. A tu wyłączamy SSL 3.0 oraz TLS 1.0 – tak jak na rysunku


Skróty klawiszowe w OneNote

OneNote jest bardzo ciekawym i niedocenianym programem z pakietu Microsoft Office. Jego zalet nie sposób wymienić w kilku słowach. Zwłaszcza teraz, gdzie pliki tego programu mogą współdzielone między komputerami poprzez OneDrive.
Program ten posiada przyśpieszacz robienia screenshot’ów z ekranu naszego komputera – my wybieramy tylko obszar. Bardzo wygodne narzędzie, zwłaszcza, że uruchamia się to przy pomocy skrótu klawiszowego (Windows+S). Niestety jeśli korzystamy z Windows 8.1 to się okazuje, że ten sam skrót jest podpięty do systemowego „Wyszukaj” i nie można uruchomić przechwytywania obrazu. Sam OneNote niestety nie pozwala na zmianę ustawień takich jak skróty klawiszowe. I jesteśmy uziemieni…
Skrót klawiszowy w OneNote można zrobić wyłącznie przy pomocy grzebania w rejestrze. Odnajdujemy klucz:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\OneNote\Options\Other (dla Office 2013) lub HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\OneNote\Options\Other (dla Office 2010)

Następnie dodajemy wartość DWORD o nazwie ScreenClippingShortcutKey i przypisujemy jej wartość hex znaku, jaki chcemy przypisać. Dla Windows+a jest to 41 (bardzo wygodna kombinacja i z reguły bezpieczna). 
Niestety w asystencie programu nadal będziemy widzieć "Widnows+S", więc skrót nadany musimy pamiętać.

wtorek, 8 lipca 2014

Reset hasła w Windows 7/Windows 8

Reset hasła w systemie Windows XP chyba każdy ma już obcykany. Są wprawdzie wyjątki gdy to nie jest możliwe, ale są to dość oczywiste przypadki, o których chyba teraz nie warto się rozwodzić. Gorzej jest z systemem Windows 7 (lub pochodne: powinno zadziałać także z Vista i Windows 8). Jest już opracowana jednak dość sprytna metoda, którą ja odrobinę rozbudowałem.

Problem 1 (podstawowy): zapomnieliśmy hasła do konta komputera z systemem Windows 7 (np. hasła administratora, który może mieć różne nazwy).

Aby zresetować hasło będziemy potrzebowali płytki z systemem operacyjnym, z której to uruchomimy naprawę komputera (Repair your copmputer/Napraw komputer)


Następnie wybieramy linię poleceń:

Teraz dokonujemy kopii pliku sethc.exe (zabezpieczamy go) wpisując komendę:
Copy c:\windows\system32\sethc.exe c:\windows\system32\sethc.old
Teraz zastępujemy jego pierwotną funkcjonalność zupełnie nową:
Copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\sethc.exe
Oczywiście podczas tych komend sprawdzajmy, czy komendy powiodły się zgodnie z naszymi przewidywaniami.

Teraz możemy uruchomić komputer już w normalnym trybie (już bez płytki). Gdy się pojawi ekran logowania należy nacisnąć pięć razy przycisk SHIFT. Powinno pojawić się okienko linii poleceń. I właśnie teraz zamieniamy się w hackera ;)

Korzystając z komendy zmiany hasła wpisujemy:
Net user nazwa_uzytkownika nowe_haslo
Np.
Net user administrator NoweHaslo111
Jeśli komenda wykona się poprawnie otrzymamy stosowny komunikat (polecenie zostało wykonane pomyślnie). Zamykamy linię poleceń i można się logować już z nowym hasłem.

Problem 2 (rozbudowany): użytkownik (z uprawnieniami administratora – jedyny taki w systemie) zmienił hasło na nowe i nowe hasło nie działa. Co więcej! Przytoczona powyżej instrukcja nie działa!

W tej sytuacji, ponieważ zmiana hasła nie działała, postąpiłem troszkę na około:
 • stworzyłem nowego użytkownika,
 • nadałem mu hasło,
 • dodałem do grupy administratorów

I to wszystko oczywiście z linii komend. Wtedy mogłem zalogować się na tego nowego użytkownika i z odpowiednimi uprawnieniami dokonać dalszych zmian w systemie, aby otrzymać dostęp do zablokowanego konta.

Oto komendy, jakie poszły w ruch:
Net user nazwa_nowego_uzytkonika haslo_nowego_uzytkownika /ADD
Net localgroup administratorzy nazwa_nowego_uzytkownika /ADD