niedziela, 19 grudnia 2010

Windows 2008 Server przez 240 dni za darmo!

Mało kto wie, że nowy system Windows 2008 Server możemy testować aż 240 dni(!). Skąd się to bierze? Otóż Windows 2008 Server możemy zainstalować bez wpisywania numeru seryjnego i używać go przez 60 dni – po tym czasie możemy go ręcznie zresetować na kolejne 60 dni. Takich resetów możemy zrobić 3 razy co nam daje w sumie 240 dni testowania.
Komenda jest dostępna wyłącznie z linii poleceń:
slmgr.vbs — rearm

Ale to nie wszystko – możemy ten proces zautomatyzować poprzez wpisanie stosownego skryptu w harmonogram zadań. Oto szybki przepis jak tego dokonać:

  1. Otwórz Harmonogram Zadań (np. poprzez zarządzanie komputerem lub z narzędzie administracyjnych).
  2. Utwórz plik rozszerz.xml o zawartości przedstawionej poniżej:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Task version="1.2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
<RegistrationInfo>
<Date>2007-09-17T14:26:04.433</Date>
<Author>Microsoft Corporation</Author>
</RegistrationInfo>
<Triggers>
<TimeTrigger id="18c4a453-d7aa-4647-916b-af0c3ea16a6b">
<Repetition>
<Interval>P59D</Interval>
<StopAtDurationEnd>false</StopAtDurationEnd>
</Repetition>
<StartBoundary>2007-10-05T02:23:24</StartBoundary>
<EndBoundary>2008-09-17T14:23:24.777</EndBoundary>
<Enabled>true</Enabled>
</TimeTrigger>
</Triggers>
<Principals>
<Principal id="Author">
<UserId>domain\alias</UserId>
<LogonType>Password</LogonType>
<RunLevel>HighestAvailable</RunLevel>
</Principal>
</Principals>
<Settings>
<IdleSettings>
<Duration>PT10M</Duration>
<WaitTimeout>PT1H</WaitTimeout>
<StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>
<RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>
</IdleSettings>
<MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>
<DisallowStartIfOnBatteries>true</DisallowStartIfOnBatteries>
<StopIfGoingOnBatteries>true</StopIfGoingOnBatteries>
<AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>
<StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>
<RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>
<AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>
<Enabled>true</Enabled>
<Hidden>false</Hidden>
<RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>
<WakeToRun>true</WakeToRun>
<ExecutionTimeLimit>P3D</ExecutionTimeLimit>
<DeleteExpiredTaskAfter>PT0S</DeleteExpiredTaskAfter>
<Priority>7</Priority>
<RestartOnFailure>
<Interval>PT1M</Interval>
<Count>3</Count>
</RestartOnFailure>
</Settings>
<Actions Context="Author">
<Exec>
<Command>C:\Windows\System32\slmgr.vbs</Command>
<Arguments>-rearm</Arguments>
</Exec>
<Exec>
<Command>C:\Windows\System32\shutdown.exe</Command>
<Arguments>/r</Arguments>
</Exec>
</Actions>
</Task>  1. Zwróć uwagę na użytkownika i hasło – należy wpisać swoje.
  2. W Harmonogramie Zadań wybierz importowanie zadania (menu Action) i wczytaj nowo utworzony plik XML.
  3. Wybierz zakładkę Wyzwalacze i wybierz opcję Raz a następnie „Edytuj”. Zmień datę rozpoczęcia na dzień przed końcem bieżącego okresu próbnego i zapisz zadanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz